Pojkar i förskolan -om olika pedagogers förhållningssätt och vad detta kan leda till

DSpace Repository

Pojkar i förskolan -om olika pedagogers förhållningssätt och vad detta kan leda till

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pojkar i förskolan -om olika pedagogers förhållningssätt och vad detta kan leda till
Author Hultén, Helene
Date 2003
English abstract
Syftet med min undersökning är att skildra hur de olika förhållningssätten från manliga respektive kvinnliga pedagogerna påverkar pojkar. Mina problemformuleringar som jag har utgått ifrån är: Hur skiljer sig förhållningssättet mellan manliga och kvinnliga pedagoger då det gäller pojkar i förskolan? Vad anser de manliga respektive kvinnliga pedagogerna om sitt eget förhållningssätt gentemot pojkar? Min strävan var även att undersöka hur pojkar själva upplever sin vistelse i förskolan samt vilken påverkan förskolan har haft på de nu vuxna männen.För att få svar på mina frågor har jag intervjuat och observerat pedagoger, pojkar på 2 olika förskolor samt vuxna män som har vistats i förskola/lekskola som barn. Ett mycket varierande förhållningssätt fick jag bevittna från pedagogerna. Min slutsats är att både pedagoger, pojkar och vuxna män var överens om att män behövs i förskolan. I värsta fall kan avsaknaden av män leda till en osäkerhet senare i livet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject pojkar
genus
förhållningssätt
identifikation
pedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/1082 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics