Patienters syn på det dagliga livet och livsstilsändring efter en hjärtinfarkt.

DSpace Repository

Patienters syn på det dagliga livet och livsstilsändring efter en hjärtinfarkt.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Patienters syn på det dagliga livet och livsstilsändring efter en hjärtinfarkt.
Author Numanovic, Amera ; Walldén, Camilla
Date 2010
English abstract
Background: Sometimes, the affected person needs help to get true the psychological changes related to the disease and the first step that maybe a change in lifestyle. If the nurse knows how the patients experience daily life after a myocardial infarction then the nurse easier can help patients through their rehabilitation. A myocardial infarction is a serious condition that affects both men and women. After a myocardial infarction the physical condition and the social life might be influenced. Sometimes, the affected person needs help to get thru the psychological changes related to the disease and the first step to what might be a change in lifestyle. If the nurse knows how the patients experience their everyday life after a myocardial infarction then the nurse easier may support patients through their rehabilitation. Aim: The aim of the study was to get patients view of daily life after a myocardial infarction and the meaning of support from the medical care and close relatives for patient’s lifestyle changes. Method: An empirical interview study with a qualitative and quantitative approach. A semistructured question along with an interviewguide was used in the interviews. Result: The majority of the informants claimed that no bigger changes according to their lifestyle were made, even though it became clear in the interviews that they were more physically active after than before their myocardial infarction. Most of the informants claimed that the motivation to the lifestyle changes came from them self. Different opinions were revealed whether the medical care or the close relatives were more important in their support in lifestyle changes but all informants agreed that both were necessary. Conclusion: The motivation to lifestyle change must come from the affected one himself. The support from the medical care and the close relatives are a comfort and confirmation that patient is on the right direction. The most important function as a nurse is to help the patient get structure in their rehabilitation together with their close relatives. Keywords: Myocardial infarction, support, interview, lifestyle change, motivation, close relatives
Swedish abstract
Bakgrund: En hjärtinfarkt är ett allvarligt tillstånd som drabbar både män och kvinnor. Efter en hjärtinfarkt kan den fysiska orken och det sociala livet påverkas. Ibland kan den som drabbats behöva hjälp med att ta sig igenom de psykiska påfrestningar som sjukdomen innebär samt att ändra sin livsföring. Om sjuksköterskan vet hur patienterna upplever sin vardag efter en hjärtinfarkt kan sjuksköterskan lättare hjälpa patienter igenom sin rehabilitering. Syfte: Syftet med studien är att få patienters syn på det dagliga livet efter genomgången hjärtinfarkt samt på sjukvårdens och närståendes betydelse för deras livsstilsändring. Metoden: Empirisk intervjustudie med en kvalitativ och kvantitativ ansats. Semistrukturerade frågor utifrån en intervjuguide användes vid intervjuerna. Resultatet analyserades utifrån innehållsanalys. Resultatet: Majoriteten av informanterna angav att de inte gjort någon större förändring gällande livsstilen även om det framkom ur intervjuerna att de var mer fysiskt aktiva. De flesta av informanterna angav att motivationen till livsstilsändringen huvudsakligen kommit från dem själva. Det rådde dock olika uppfattningar om vad som hade störst betydelse, stöd från vården eller stöd från närstående, men alla informanter ansåg att båda stöden var nödvändiga för rehabiliteringen. Slutsats: Motivationen till livsstilsändring måste komma från individen själv medan närstående och stödet från vården ska finnas som en trygghet och en bekräftelse på att de är på rätt spår. Den viktigaste uppgiften för sjuksköterskan kan vara att skapa en möjlighet för den drabbade att strukturera upp ett stödjande rehabiliterings program tillsammans med sina närstående. Nyckelord: Hjärtinfarkt, intervjuer, livsstilsändring, motivation, närstående, stöd.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Hjärtinfarkt
Intervjuer
Livstilsändring
Motivation
Närstående
Stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/10820 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics