The necessity of social meetingplaces

DSpace Repository

The necessity of social meetingplaces

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title The necessity of social meetingplaces
Author Sampognaro, Jenny ; Grönvall Lindgren, Sandra
Date 2010
English abstract
Abstract: The essay needs of social meetingplaces in Malmö is a quantitative study with some open questions which means that it has a qualitative approach as well. The essay is about social meeting places importance for the sense of community and sense of participation in the community. But also about a willingness of engagement in social activities such as a meeting place. We investigated what these meetingplaces must contain to meet the needs of the people, and also which further needs there are. We also investigated the needs by looking at factors such as experience of sense of community in the neighborhood one lives in, and if they are necessary and if so, why? The theories have helped us understand the background to a more individualized society with less sense of community, including meetings between generations, which has led to an increased need for social interaction and therefore meetingplaces. We are studying what the needs are from the basis of looking at the different needs depending on life situations and roles in life and how these are changing. The common things among those who participated in the investigation is that they have a need to socialize with others regardless of life situation or lifestyle. Many people want to engage themselves in social meetingplaces which demonstrate that there is a resource in the community, the citizens. There is a need for cooperation between the municipal and voluntary sector and citizens.We should build together
Swedish abstract
Abstract: Uppsatsen behov av sociala mötesplatser i Malmö är en kvantitativ studie med delvis öppna frågor vilket innebär att den har en kvalitativ ansats också. Uppsatsen handlar om sociala mötesplatsers betydelse för känslan av gemenskap och känslan av delaktighet i samhället. Men också om det finns en vilja att engagera sig i en social verksamhet såsom en mötesplats. vi undersöker vad dessa mötesplatser måste innehålla för att möta de behov som finns hos människor, vidare vilka behov som finns. Detta undersöker vi genom att studera olika faktorer som påverkar upplevelsen av gemenskap i det närområde man bor, varför man besöker mötesplatser och om man anser att de är nödvändiga och i så fall varför. Teorierna har hjälpt oss att förstå bakgrunden till ett mer individualiserat samhälle med minskad känsla av gemenskap, också möten över generationsgränser, som lett till ett ökat behov av social samvaro och därmed mötesplatser. Vi studerar vilka behov som finns utifrån att se på vilka olika behov som finns beroende på livssituation och roller i livet samt hur dessa förändras. Det som är gemensamt hos dem som varit med i undersökningen är att de har ett behov av att umgås med andra oavsett livssituation eller livsstil. Många vill engagera sig i sociala mötesplatser vilket visar att det finns en resurs i samhället, medborgarna. Det behövs ett samarbete mellan kommun och frivilligsektorn och medborgarna. Vi bör skapa tillsammans.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Needs
Community
social meetingplaces
Handle http://hdl.handle.net/2043/10821 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics