1945 års befriade

DSpace Repository

1945 års befriade

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title 1945 års befriade
Author Mehmedovic, Mirzeta
Date 2010
English abstract
In today’s society newspapers have an important role. We read the newspapers when we want to find out what is happening in our society and around the world. Based on the above reasoning, the aim of this study is to analyze what three Swedish newspapers wrote about the “1945 liberated”, which arrived to Sweden in spring 1945. The newspapers which are being used in this study are Arbetet, Skånska Dagbladet and Landskrona Posten. When analyzing the newspapers I will be using a descriptive idea analysis. I will also be using a comparative method when I compare what the newspapers were reporting. When analyzing my material I have chosen to use an ethnicity- and gender perspective. The main conclusions of this study are that the different newspapers generally highlight the Swedish help operation, which seemed to be mostly meant for the “Nordic brothers”; the Danish and the Norwegian people. Another conclusion is that some groups were chosen to be excluded and others to be included into the “ethnic Swedishness” based on certain aspect; if they were “Nordic brothers”. Another conclusion is that the newspapers mostly chose to highlight the women.
Swedish abstract
I det svenska samhället används tidningar som verktyg för människorna att ta reda på vad som händer i vårt samhälle och i resten av världen. Med detta i baktanke blev syftet med denna studie att analysera vad tre svenska dagstidningar skrev om "1945 års befriade", som kom till Sverige under våren 1945. Tidningarna som används i denna studie är Arbetet, Skånska Dagbladet och Landskrona Posten, och det empiriska materialet är därmed tidningarnas reportage, samt publicerade insändare och ledare. Vid analysen av tidningarna kommer jag att använda mig av en beskrivande idé analys, och jag kommer även att använda en komparativ metod när jag jämför tidningarnas reportage. Då jag analyserade mitt material har jag även valt att använda mig av ett etnicitets- och genusperspektiv. Huvudslutsatserna i denna studie är att de olika tidningarna i allmänhet valde att belysa de svenska hjälpinsatserna, som verkade vara mest tänkta för de "nordiska bröderna"; danskarna och norrmännen. Vissa grupper valdes att inkluderas i den "etniska svenskheten" respektive exkluderas, utifrån aspekten ifall de var ”nordiska bröder”. En annan slutsats är att tidningarna i majoritet valde att främst skildra kvinnorna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject newspapers
Sweden
Handle http://hdl.handle.net/2043/10841 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics