”Ohistoriskt mög” - Kontrafaktisk historia som pedagogisk metod

DSpace Repository

”Ohistoriskt mög” - Kontrafaktisk historia som pedagogisk metod

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Ohistoriskt mög” - Kontrafaktisk historia som pedagogisk metod
Author Gunnerdal, Hans ; Håkansson, Kristoffer
Date 2010
English abstract
We wanted to investigate some Swedish high school history teachers' attitudes towards letting their pupils work counterfactually. Which difficulties they see with this kind of work, how they are working or can fancy themselves working with it and whether they see any specific pros or cons compared to more traditional education. To find these answers we conducted a series of qualitative interviews with working teachers. We did not inquire before hand as to whether they ever had been working counterfactually and we expected some degree of scepticism towards this way to work. But what we found was that even though not all of them had tried working this way, they were all well informed on the subject and favourable towards the method. And despite being unanimous about the difficulties of working counterfactually,they testified to the great advantages to doing so, such as benefiting the development of a historical consciousness, promoting historical empathy and countering historical determinism.
Swedish abstract
Vi ville undersöka några svenska gymnasielärare i historias attityder till att låta sina elever arbeta kontrafaktiskt. Vilka svårigheter de ser med arbetet, hur de arbetar eller kan tänka sig att arbeta med det och om de såg några specifika för- eller nackdelar jämfört med mer traditionell undervisning? För att ta reda på detta utförde vi kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma lärare. Vi hörde inte av oss på förhand om huruvida de arbetat kontrafaktiskt tidigare och vi väntade oss en viss skepsis mot arbetssättet. Men vad vi fann var att även om inte alla medvetet arbetat med det så var alla insatta i, och positiva till, metoden. Och trots att de var eniga om att det innebär stora svårigheter att arbeta kontrafaktiskt så vittnade de samtidigt om stora fördelar, såsom effektivt utvecklande av historiemedvetande, främjande av historisk empati, samt motverkande av historisk determinism.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject historiedidaktik
historiemedvetande
historisk empati
kontrafaktisk historia
counterfactual history
historical consciousness
historical empathy
history didactics
Handle http://hdl.handle.net/2043/10843 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics