Beröring i förskolan - Barns behov av fysisk kontakt i relation till förskolans beröringsklimat

DSpace Repository

Beröring i förskolan - Barns behov av fysisk kontakt i relation till förskolans beröringsklimat

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Beröring i förskolan - Barns behov av fysisk kontakt i relation till förskolans beröringsklimat
Author Holmberg, Jennie
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur förskolepedagoger idag resonerar kring påståendet om att vi lever i en beröringsfattig kultur och om detta är något vi kan se effekter av i förskolan. Genom kvalitativa intervjuer av tre förskolepedagoger, tillsammans med observationer ute i barngrupper har jag velat se om beröringsklimatet på förskolan eventuellt står i konflikt med barnets grundläggande behov av beröring och på vilka sätt detta i så fall visar sig. Resultatet av undersökningen visar att påståendet till viss del stämmer, men att problemet främst ligger i vuxnas rädsla för att bli missförstådd i sina fysiska handlingar mot barnet. Denna rädsla har i första hand visat sig hos manliga pedagoger, som enligt respondenterna blir granskade utifrån i större utsträckning än kvinnliga pedagoger. Vi ser även hur pedagoger, utifrån föreställningar om pojkars och flickors beröringsbehov, agerar olika beroende på barnets kön och därmed sätter ramarna för barnets förhållningssätt till beröring. Slutligen ville jag få kunskap om tänkbara förebyggande metoder för ett positivt beröringsklimat i förskolan. Viktiga ingredienser ser här ut att vara lyhördhet och spontanitet tillsammans med ett inbjudande miljö, där barnet tillåts ge och ta emot beröring på dennes egna villkor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject beröring
beröringsrädsla
kultur
lyhördhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/10851 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics