Media Portrayals of the Russian-Chechen Conflict. Representations of Political Violence and Identity - a Discourse Analysis

DSpace Repository

Media Portrayals of the Russian-Chechen Conflict. Representations of Political Violence and Identity - a Discourse Analysis

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Media Portrayals of the Russian-Chechen Conflict. Representations of Political Violence and Identity - a Discourse Analysis
Author Westberg, Anja
Date 2010
English abstract
The thesis aims to examine discourses about internal and “ethnic” violent conflicts as seen in media representations of the Russian-Chechen conflict. Employing the method of discourse analysis, the study analyses news coverage of the two post-Soviet wars in Chechnya between 1995 and 2009. The theoretical approach is supported by the work of political scientist Michael Evangelista (2002) as well as anthropologists Valery Tishkov (2004) and Jakob Rigi (2007). The empirical material consists primarily of a selection of articles published by CNN and two Swedish dailies; Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet. The thesis argues that this material tends to rely on a rather simplistic portrayal of the parties in the conflict. Violent responses to the Russian troops are frequently represented as a “collective resistance” from a unified group with shared aspirations, an image which stand in contrast to stories from the ground. Representations of Chechens varies between the image of “rebels” and “victims”, but this group is exclusively portrayed as an ethnic group which historically has persisted as culturally different from the rest of the population in Russia. Such images contribute to portray Chechens’ drive for independence as the primary cause for the wars, which in turn downplays the role of Chechen leaders throughout the conflict. The thesis suggests that the news coverage is embedded in dominant discourses about identity formation and war which shape the selective process of storytelling in the media. The thesis concludes that discourses which are produced during violent conflict should not be taken as evidence for the true nature of difference and antagonism between groups.
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka diskurser om interna och ”etniska” konflikter som återfinns i representationer av den rysk-tjetjenska konflikten i media. Med diskursanalys som metod analyseras nyhetsrapportering av de två post-sovjetiska krigen i Tjetjenien mellan 1995 och 2009. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt baseras på studier av statsvetaren Michael Evangelista (2002) samt antropologerna Valery Tishkov (2004) och Jakob Rigi (2007). Det empiriska materialet består framförallt av ett urval artiklar publicerade av CNN samt två svenska dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Uppsatsen argumenterar för att detta material tenderar att presentera en förenklad bild av konfliktens parter. De väpnade motattackerna mot de ryska trupperna porträtteras som ett kollektivt motstånd från en enad etnisk grupp med gemensamma mål, en bild som ofta står i kontrast till berättelser från ”marken”. Representationer av tjetjener varierar mellan bilden av ”rebeller” och ”offer”, men gruppen beskrivs uteslutande som en etnisk grupp som historiskt har bestått som kulturellt skilda från resten av den ryska befolkningen. Dessa skildringar bidrar till att tjetjeners strävan efter självständighet tolkas som den främsta förklaringen till krigen, vilket tonar ner de tjetjenska ledarnas roll i konflikten. Uppsatsen menar att nyhetsrapporteringen ger uttryck för mer dominanta diskurser om identitetsskapande och krig vilka formar historieberättandet i media. Uppsatsen argumenterar för att diskurser som produceras under väpnade konflikter inte ska tolkas som bevis för till synes naturliga skillnader och antagonism mellan olika grupper.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language eng (iso)
Subject Chechnya
Identity
Political violence
Media
Handle http://hdl.handle.net/2043/10868 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics