Förväntningar – är de självuppfyllande?

DSpace Repository

Förväntningar – är de självuppfyllande?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förväntningar – är de självuppfyllande?
Author Grund, Anna
Date 2010
Swedish abstract
Detta examensarbete bygger på en studie av årskurs 9 elevers prestationer i matematik relaterade till deras förväntningar. Syftet med studien var att se om förväntningar om uppgifters svårighet kan påverka elevernas resultat och om denna påverkan skiljer sig åt mellan elever med olika betyg. Studien som gjordes var en experimentell och kvantitativ jämförelsestudie mellan två klasser på en medelstor skola i södra Sverige. Klasserna fick göra exakt samma prov men fick innan olika information om provets svårighet för att ge dem olika förväntningar. De olika klassernas resultat jämfördes och analyserades med hjälp av SPSS. Resultatet tyder på en viss skillnad mellan grupperna relaterat både till förväntningar om svårighet och till elevernas förkunskap i matematik. De elever som hade högre betyg i matematik presterade i större utsträckning bättre när de förväntades ha svåra uppgifter medan de med lägre betyg presterade bättre när de trodde att uppgifterna var lätta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Betyg
Förväntningar
Jämförelse
Matematik
Motivation
Prestationer
Prov
Självuppfyllande profetia
Handle http://hdl.handle.net/2043/10871 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics