Lärare i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik - vad står på spel?

DSpace Repository

Lärare i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik - vad står på spel?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Other
Title Lärare i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik - vad står på spel?
Author Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2010
Swedish abstract
Studien syftar till att identifiera, beskriva och analysera dimensioner av lärarskap som framträder i en förtätad dokumentations- och bedömningspraktik. I vems intresse sker dokumentation och bedömning? Vad är det som står på spel? Vilka dimensioner av lärarskap framträder genom politikers, medias, lärares, rektorers och föräldrars röster? Med ”förtätad” avses en intensifierad dokumentation och bedömning i samverkande kommunikationsformer, genom såväl elektroniska som icke-elektroniska former. Praktiken kännetecknas av möten genom nya medier, systematisk dokumentation och individorienterad bedömning. Lärare, rektorer, barn och föräldrar är omgärdade av bloggar, sajter, utvärderingar, portfolio, individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen (IUP), test och standardiserade observationsmaterial – det vill säga en förändrad kommunikativ praktik. Dokumentations- och bedömningspraktiken kan å ena sidan bemyndiga och förstärka å andra sidan försvaga och begränsa. Vem bedömer och dokumenterar vem? Material som samlas in och analyseras i studien består av styrdokument på olika nivåer (internationell, nationell, högskole- och skolnivå), mediematerial (bloggar, sajter med lärares och föräldrars röster), bedömnings- och dokumentationsmaterial på skolnivå, samt intervjuer med lärare och rektorer. Lärares arbete är komplext och kan sägas vara inbäddat i en mångfald av dimensioner, ett multidimensionellt lärarskap. Initialt prövas fyra dimensioner av lärarskap i förtätad dokumentations- och bedömningspraktik: Policystyrd, evidensrelaterad, marknads- och medieorienterad samt erfarenhetsbaserad dimension av lärarskap.
Language swe (iso)
Subject lärarprofession
bedömning
dokumentation
policy
evidens
marknad-media
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Nätverk för professionsforskning, 30 september och den 1 oktober 2010 ... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/10872 Permalink to this page
Link http://mah.se/cps/konferens... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics