Den institutionaliserade barndomen och högre värden : exemplet hållbar utveckling

DSpace Repository

Den institutionaliserade barndomen och högre värden : exemplet hållbar utveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Den institutionaliserade barndomen och högre värden : exemplet hållbar utveckling
Author Dahlbeck, Johan
Date 2010
Swedish abstract
Min fråga är: Vad innebär det att arbeta med högre värden som utgångspunkt för den pedagogiska praktiken? För att försöka förstå dessa högre värden ska jag skissera en tankelinje som löper från 1600-talsfilosofen Benedict Spinoza (1632-1677) via 1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsche (1844-1900) och efterkrigsfilosofen Gilles Deleuze (1925-1995). Denna tankelinje är tänkt att fungera som ett slags teoretiskt ramverk för en tänkbar tolkning av dessa moraliska utsagor utifrån en filosofisk diskussion om ontologi. Denna diskussion är både intressant och viktig, menar jag, eftersom vi ytterst sällan diskuterar – och ännu mindre problematiserar – de ontologiska och epistemologiska utgångspunkterna för den pedagogiska praktiken. Jag gör inga anspråk på att komma med några färdiga svar på dessa frågor här men ser ett behov av att lyfta diskussionen.
Conference
BuiF-konferensen (2010 : Malmö, Sweden)
Language swe (iso)
Subject Spinoza
Nietzsche
Deleuze
högre värden
Humanities/Social Sciences
60301
Handle http://hdl.handle.net/2043/10876 Permalink to this page
Link http://www.mah.se/medarbetare/For-forskare/Forskni... (external link to related web page)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics