Den institutionaliserade barndomen och högre värden : exemplet hållbar utveckling

DSpace Repository

Den institutionaliserade barndomen och högre värden : exemplet hållbar utveckling

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Dahlbeck, Johan en_US
dc.date.accessioned 2010-11-04T14:05:06Z
dc.date.available 2010-11-04T14:05:06Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10876
dc.description Min fråga är: Vad innebär det att arbeta med högre värden som utgångspunkt för den pedagogiska praktiken? För att försöka förstå dessa högre värden ska jag skissera en tankelinje som löper från 1600-talsfilosofen Benedict Spinoza (1632-1677) via 1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsche (1844-1900) och efterkrigsfilosofen Gilles Deleuze (1925-1995). Denna tankelinje är tänkt att fungera som ett slags teoretiskt ramverk för en tänkbar tolkning av dessa moraliska utsagor utifrån en filosofisk diskussion om ontologi. Denna diskussion är både intressant och viktig, menar jag, eftersom vi ytterst sällan diskuterar – och ännu mindre problematiserar – de ontologiska och epistemologiska utgångspunkterna för den pedagogiska praktiken. Jag gör inga anspråk på att komma med några färdiga svar på dessa frågor här men ser ett behov av att lyfta diskussionen. en
dc.language.iso swe en
dc.subject Spinoza en
dc.subject Nietzsche en
dc.subject Deleuze en
dc.subject högre värden en
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en
dc.title Den institutionaliserade barndomen och högre värden : exemplet hållbar utveckling en_US
dc.type Conference Paper, other en
dc.relation.url http://www.mah.se/medarbetare/For-forskare/Forskningsnatverk/Barndom-och-ungdom-i-forandring-BUiF/Barndom-och-ungdom-i-forandring-BUiF/ en
dc.contributor.department Malmö University. School of Teacher Education en_US
dc.contributor.department Malmö University. Children Youth and Society (BUS) en_US
dc.subject.srsc 60301 en_US
dcterms.description.conferenceName BuiF-konferensen
dcterms.description.conferencePlace Malmö, Sweden
dcterms.description.conferenceYear 2010
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics