Sjuksköterskors inställning till kort intervention och alkoholscreening

DSpace Repository

Sjuksköterskors inställning till kort intervention och alkoholscreening

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors inställning till kort intervention och alkoholscreening
Author Hedlid, Caroline ; Johansson, Malin
Date 2010
English abstract
No compiled exact numbers exist today concerning the quantity of persons with alcoholrelated problems in Sweden, approximately the numbers are 300 000. What we know with certainty is that nurses meet these patients in their work. The aim of this study was to examine and summarize scientific articles regarding nurses` attitudes to brief intervention and alcoholscreening. The method was a literature review based on ten qualitative and quantitative scientific articles which were derived trough Pubmed och Cinahl databases. The results showed that increased knowledge, education and engaged leaders and a good work environment influence nurses´ attitudes to brief intervention and alcoholscreening.
Swedish abstract
Inga sammanställda exakta siffror finns idag gällande antal personer med alkoholproblematik i Sverige, uppskattningsvis är siffrorna 300 000. Vad man vet med säkerhet är att allmänsjuksköterskan möter dessa patienter i sitt arbete. Syftet med litteraturstudien var att granska och sammanställa vetenskapliga artiklar om sjuksköterskors inställning till kort intervention och alkoholscreening. Metoden genomfördes som en litteraturstudie baserad på tio kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar som framtagits via Pubmed och Cinahl databaser. Resultatet visar att ökad kunskap, utbildning samt engagerade ledare och en god arbetsmiljö påverkar sjuksköterskans inställning till kort intervention och alkoholscreening.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kort intervention
Alkoholscreening
Inställning
Sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/10877 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics