Läsning och skrivning som sociala praktiker

DSpace Repository

Läsning och skrivning som sociala praktiker

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Läsning och skrivning som sociala praktiker
Author Jönsson, Karin
Date 2009
Swedish abstract
Kapitlet Läsning och skrivande som sociala praktiker beskriver en lärares arbete med 6-8-åringar kring att förstå viktiga omvärldsfrågor med stöd av skönlitteratur. Karin Jönsson ger exempel från sin egen undervisning och argumenterar för att läsande och skrivande är sociala processer som måste få ske i sociala praktiker. Till exempel är samtal kring texter en av de sociala processer där fördjupning och utveckling av förståelse sker. Jönsson argumenterar också för att valet av innehåll i det lästa är betydelsefullt och för läsning av texter som har med skolans demokratiska uppdrag att göra. Hon ger också exempel på critical literacy-arbete från olika klassrum.
Publisher Liber
Host/Issue Bygga broar och öppna dörrar. Att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola.
ISBN 978-91-47-09378-3
Pages 26
Page 88-113
Language swe (iso)
Subject läsargemenskaper
critical literacy
barns läsande
barns skrivande
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education::Subject didactics
Handle http://hdl.handle.net/2043/10878 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics