Några elevers uppfattningar och upplevelser kring ett första möte med kamratbedömning i matematik

DSpace Repository

Några elevers uppfattningar och upplevelser kring ett första möte med kamratbedömning i matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Några elevers uppfattningar och upplevelser kring ett första möte med kamratbedömning i matematik
Author Whitlow, Sarah
Date 2010
Swedish abstract
Uppsatsen är en explorativ undersökning om elevers uppfattningar och upplevelser kring ett första möte med kamratbedömning i matematik. En översikt av tidigare forskning om kamratbedömning ges. Undersökningens metod bestod av tre delar. Elever fick först delta i en kamratbedömning och därefter besvara en enkät med syftet att ta reda på elevernas åsikter och känslor kring kamratbedömningen. Några av eleverna intervjuades även för att fördjupa enkätsvaren. Följande är ett urval av förekommande uppfattningar och upplevelser efter ett första möte med kamratbedömning: Elever ansåg att de lärde sig nya lösnings- och redovisningsmetoder av kamratbedömning, samt att de fick veta hur andra elever tänkte. Bland de elever som inte fick relevanta kommentarer upplevdes kamratbedömningen inte som meningsfull. Det fanns även elever som var rädda för att såra kamraten vars uppgift de bedömde.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Elever i grundskolans senare år
Kamratbedömning
Matematikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10883 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics