"Alltså nu ska vi snart äta, har du många frågor kvar?" - En studie om förskollärares upplevelser av stress i förskolan

DSpace Repository

"Alltså nu ska vi snart äta, har du många frågor kvar?" - En studie om förskollärares upplevelser av stress i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Alltså nu ska vi snart äta, har du många frågor kvar?" - En studie om förskollärares upplevelser av stress i förskolan
Author Rosén, Lisa ; Martinsson, Eva
Date 2010
Swedish abstract
Den här uppsatsen syftar till att genom intervjuer undersöka hur fem pedagoger på lika många förskolor i en stadsdel i Malmö Stad upplever stress i sitt arbete och hur man arbetar för att motverka denna stress. Studien är bland annat intressant då det enligt läroplanen ligger i ett av förskolans uppdrag att aktivt arbeta för att skapa en trivsam miljö där vila och aktivitet är i balans. Vi har intervjuat förskollärare med fokus på deras upplevelser av stress hos sig själva och hos barnen. Som grundläggande förförståelse utgår vi från att vuxnas stress sprider sig till de barn de arbetar med. Detta resonemang har vi fått bekräftat i samtliga intervjuer. Av de fem intervjuade pedagogerna upplever två personer daglig stress i sitt arbete, medan tre personer upplever stress i mycket begränsad utsträckning. De faktorer som framförallt bidrar till stress är personalbrist, extra arbetsuppgifter utanför barngruppen samt begränsade möjligheter att dela upp barnen. Alla uppger att de har stora svårigheter att få tag på korttidsvikarier. De pedagoger som upplever stress i begränsad utsträckning menar att det är deras medvetna förhållningssätt, goda kommunikation, aktiva arbete med vila, barnqigong och avslappning samt god verksamhetsplanering som verkar stressförebyggande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
avslappning
förskollärare
stress
barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/10884 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics