När var förr? Om spår av en medierad historia i elevers berättande

DSpace Repository

När var förr? Om spår av en medierad historia i elevers berättande

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bergström, Daniel
dc.date.accessioned 2010-11-11T07:31:01Z
dc.date.available 2010-11-11T07:31:01Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10898
dc.description Detta examensarbete syftar till att genom enkät och intervjuer undersöka hur elever i skolår fyra relaterar till förr i tiden. Detta görs utifrån en hypotes om att eleverna genom en inofficiell historieförmedling i form av filmer och tv-program med historiska teman har förvärvat ett visst medvetande om historien, och att denna främst handlar om medeltid. Därför undersöks huruvida några spår av den filmatiserade historieförmedlingen går att finna i elevernas kunskaper. Dessutom undersöks elevernas inställning till sina kunskapers källor, bland annat källor i form av film, tv-program och litteratur. Examensarbetet behandlar resultaten från undersökningarna i relation till begreppen historiemedvetande, palimpsestisk historieförmedling och historical film literacy. Den undersökta gruppen visade sig genom enkätundersökningen och i jämförelse med andra studier vara typisk i sin konsumtion av medier. Eleverna uttrycker sig i intervjuer källkritiskt och med tveksamhet inför pålitligheten i mediers innehåll. Undersökningen motbevisar den formulerade hypotesen och finner att den undersökta gruppens föreställningar om förr i tiden först och främst går att härleda till skolans historieundervisning. Få spår av den medierade historieförmedlingen har gått att finna. Utifrån undersökningen går det dock inte att utesluta den medierade historieförmedlingens påverkan på unga elevers historiekunskaper. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject förr i tiden en
dc.subject historical film literacy en
dc.subject historiemedvetande en
dc.subject källkritik en
dc.subject palimpsestisk historieförmedling en
dc.title När var förr? Om spår av en medierad historia i elevers berättande en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Historievetenskap och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics