Arbetsklimat. En viktig förutsättning för en kvalitativ verksamhet inom förskolan är ett gott arbetsklimat

DSpace Repository

Arbetsklimat. En viktig förutsättning för en kvalitativ verksamhet inom förskolan är ett gott arbetsklimat

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbetsklimat. En viktig förutsättning för en kvalitativ verksamhet inom förskolan är ett gott arbetsklimat
Author Blom, Birgitta ; Debreczeni, Andrea
Date 2001
English abstract
Syftet med denna studie är att vi vill undersöka om förskolor som har en uttalad pedagogisk inriktning eller profil också är medvetna om vikten av ett positivt arbetsklimat och hur man skapar denna. Utifrån kunskapsbakgrund och resultat drar vi slutsatsen att om ett gott arbetsklimat skall kunna råda kan pedagogiska diskussioner vara en förutsättning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetsklimat
ledning
pedagogiska diskussioner
förskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/1090 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics