Folkhemshästen : från fältgrått till långa flätor

DSpace Repository

Folkhemshästen : från fältgrått till långa flätor

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Meeting abstract
Title Folkhemshästen : från fältgrått till långa flätor
Author Hedenborg, Susanna
Date 2010
Swedish abstract
Sammanfattning av muntlig presentation.Det skånska landskapet är öppet och i många hagar går det hästar. Så var det inte för 40 år sedan. Hästarna var få och var man, som jag, ”hästtjej” fick man cykla långt för att få klappa och i bästa fall rida någons häst. Idag är situationen en annan och intresset för hästen och hästsporten är stort i dagens Sverige. Sektorns förändring handlar inte bara om antalet hästar utan även om hästarnas användningsområde. Traditionellt var hästen i första hand ett dragdjur med koppling till jordbruk och skogsbruk. Idag är hästen en del av fritidssektorn och en majoritet av hästarna är ridhästar. I jordbrukssamhället hörde ridning överklassen till, men nu är ridning inte nödvändigtvis en överklassport. Även om det är dyrare att rida än att ägna sig åt många andra fritidssysslor är ridsporten utbredd. En tredje viktig förändring av sektorn är att den under de senaste 50 åren gått från att vara dominerad av män och genuskodad som manlig till att bli dominerad av kvinnor och bli kvinnligt genuskodad.Syftet med denna föreläsning är att kartlägga och diskutera hur hästsektorn förändrats under 1900-talet. Resultaten är tentativa, eftersom en större empirisk genomgång ännu inte är genomförd. Studien är en del av ett större forskningsprojekt kallat ”Folkhemshästen – från arbetskamrat till fritisnöje” och i tidigare delstudier har jag visat på hur statens agerande påverkat sektorn , hur den ideella sektorn påverkat hästsporten genom hästsektorns organisationers historia samt hur det ideella arbetet som utförs i många stall fungerar.
Conference
Konferens Svensk förening för beteende-och samhällsvetenskaplig idrottsforskning (SVEBI) (2010 : Gothenburg, Sweden)
Language swe (iso)
Subject Sports
Gender
Humanities/Social Sciences
30308
Handle http://hdl.handle.net/2043/10902 Permalink to this page
Link http://www.iki.gu.se/svebi-konferens-2010... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics