Studie- och yrkesvägledaren som grindvakt? med fordonsprogrammet i fokus

DSpace Repository

Studie- och yrkesvägledaren som grindvakt? med fordonsprogrammet i fokus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Studie- och yrkesvägledaren som grindvakt? med fordonsprogrammet i fokus
Author Löfgren, Christina ; Martinsson, Anette
Date 2010
Swedish abstract
Syfte med denna undersökning har varit att få klarhet i om det finns studie- och yrkes- vägledare som agerar grindvakter bland annat i mötet med elever inför deras gymnasieval. Vidare ville vi utforska och förstå om det kan vara så att vägledare föredrar ett gymnasieprogram framför ett annat. Med anledning av detta bestämde vi oss för att använda ett specifikt program som vi sedan tidigare förstått har ett dåligt anseende i många människors ögon. Dessutom valde vi att göra två förundersökningar dels med en yrkeslärare, dels med elever från årskurs ett på fordonsprogrammet. Anledningen till förundersökningarna var att vi ville få synpunkter från dem som fanns inom verksamheten, vilket gav oss en värdefull förförståelse om fordonsprogrammet och dess elever. I resultatet av våra kvalitativa intervjuer framgår att det finns studie- och yrkesvägledare som utnyttjar sitt verktyg att vidga perspektiv, när de anser att eleven bör söka annan utbildning, och använder enligt oss en grindvakts funktion. Därutöver anser vägledarna i våra intervjuer att fordonsprogrammet borde ha ett bättre anseende beroende på det innehåll och kunnande som utbildningen innehar och står för.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fordonsbransch
fordonsprogram
status
studie- och yrkesvägledning
valprocess
Handle http://hdl.handle.net/2043/10904 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics