Import av avfall för energiutvinning – en systemanalys av avfallshanteringens klimatpåverkan

DSpace Repository

Import av avfall för energiutvinning – en systemanalys av avfallshanteringens klimatpåverkan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Import av avfall för energiutvinning – en systemanalys av avfallshanteringens klimatpåverkan
Author Nikkilä, Joakim
Date 2010
English abstract
En undersökning om import av avfall för energiutvinning kan minska avfallshanteringen klimatpåverkan har genomförts. Utredningen har använt systemanalys som metod för detta. En systemanalys är ett metodverktyg som har förmågan att på ett systematiskt och strikt logiskt sätt undersöka komplexa system och hur dessa integrerar och påverkar varandra. I den här utredningen har en systemanalys använts för att undersöka klimatpåverkan från en avfallsimport i fallet England. Bakgrunden är att England traditionellt sätt har använt sig av deponering som huvudsaklig hantering av avfall. Deponeringen leder till stora utsläpp av växthusgasen metan. EU har fastställt ett deponeringsdirektiv som ska leda medlemsländerna bort från deponering som avfallshantering. I Sverige råder i dagens läge konkurrens om avfall för förbränning. Den vikande konjunkturen tillsammans med mindre förpackningar och en ökad källsortering ger ytterligare brist på avfall för förbränning. Allt detta sammantaget leder till att det kan bli aktuellt att importera avfall till Sverige från England. En systemanalys har därför utförts för att undersöka hur klimatpåverkan av en sådan import skulle bli. Undersökningen visar att slutresultatet är direkt beroende av de systemgränser och beräkningsmetoder som används. Grundfallet i undersökningen visar dock på en klimatvinst med 382,2 kg CO2/ton avfall som importeras för förbränning med effektiv energiutvinning i Sverige istället för deponering i England.
Swedish abstract
This study has examined if importation of waste for energy recovery can reduce the climate impacts of Waste Management Systems. Using Systems Analysis this study will try to examine the complex waste systems in a systematical and strictly logical way to see how these systems interact and affect each other. Specifically examining the climate impact of waste management systems in England. The traditional way of handling waste in England is through Landfills. Land filling leads to emissions of the greenhouse gas Methane. The EU has put in place a landfill directive that is supposed to lead the member states away from land filling as a method of waste management. Today in Sweden there is a competition for the waste available for incineration. The worsening economical situation together with less product packaging and an increase in source separation leads to a lack of waste available for incineration. These factors combined could lead to a situation where exporting waste from England to Sweden might be imminent. A Systems Analysis has therefore been made to examine the climate impact from such an export. The study shows that the end results are directly dependent on the system boundaries and calculation methods used. The basic case in the study shows however, that the climate impact would be reduced by 382,2 kg CO2/ton, if the waste was exported for incineration with efficient energy recovery in Sweden as opposed to traditional land filling in England.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Systemanalys
Klimatpåverkan
Koldioxidekvivalent
Avfallsimport
Avfallshantering
Avfallsförbränning
Avfall
Deponi
Metan - CH4
Handle http://hdl.handle.net/2043/10924 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics