Homosexualitet i skolan - En enkätbaserad studie om lärares arbete kring homosexualitet i skolan

DSpace Repository

Homosexualitet i skolan - En enkätbaserad studie om lärares arbete kring homosexualitet i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Homosexualitet i skolan - En enkätbaserad studie om lärares arbete kring homosexualitet i skolan
Author Andersson, Fredrik
Date 2011
English abstract
Homosexuality in school - A questionnaire - based study on teachers´work on homosexuality in school
Swedish abstract
Homosexualitet i skolan – En enkätbaserad studie om lärares arbete kring homosexualitet Homosexuality in school - A questionnaire-based study on teachers' work on homosexuality in school Fredrik Andersson Syftet med den här undersökningen var att titta på hur en skola arbetade med undervisning gällande homosexualitet i de yngre skolåren, för att motverka homofobi. Två frågor ställdes: Hur arbetar lärare i de yngre skolåren med homosexualitet? Hur tar den litteratur, som eleverna arbetar med, upp homosexualitet? Som metod använde jag kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag, samt genomgång av en rapport från HomO gällande skolans ansvar att främja alla elevers lika rättigheter oavsett sexuell läggning, samt litteraturstudier. 16 lärare på den undersökta skolan deltog och undersökningen visar att lärarna inte arbetar förebyggande med frågor gällande homosexualitet, och att detta beror dels på bristande kunskap samt rädsla inför vad elevernas föräldrar anser om homosexualitet. Nyckelord: fördomar, grundskolans tidigare år, heteronormativitet, homofobi, homosexualitet, värdegrund.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fördomar
Grundskolans tidigare år
Heteronormativitet
Homofobi
Homosexualitet
Värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/10926 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics