Bilddialoger - en studie av flerstämmighet i skolprojektet World of Warcraft

DSpace Repository

Bilddialoger - en studie av flerstämmighet i skolprojektet World of Warcraft

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bilddialoger - en studie av flerstämmighet i skolprojektet World of Warcraft
Author Blomlöv, Justina
Date 2010
English abstract
Picture Dialogs – a Study of Polyfoni in the School Project World of Warcraft.
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka hur möjligheter till flerstämmigt lärande såg ut i ett dataunderstött samarbetsprojekt World of Warcraft i årskurs 6. Frågan angrips med hjälp av metodtriangulering, vars huvuddel består av två lektionsobservationer, vilka förstärks med lärarintervjuer samt elevernas utvärderingar. Jag konkretiserar kartläggningen med produktioner som eleverna gjorde under projektets gång. Som en övergripande teoretisk ram för undersökningen används det sociokulturella perspektivet där relevanta aspekter belyses mer ingående – flerstämmighet, livsvärldar, lärarens roll och lärande tillsammans. Resultatet visar att det föregick mångsidig flerstämmig verksamhet i klassrummet. Projektet skapade stort engagemang och delaktighet genom sin multimodala karaktär, anknytning till elevernas ”livsvärldar” samt lärarens vägledande förhållningssätt. Flerstämmiga lärandemöjligheter reflekterades i samarbetet eleverna emellan i både den verkliga och den digitala världen, samt i den fria dialogen kring uppgiften. Min slutsats är att WoW projektet är en framkomlig väg om man vill skapa dialogiska förutsättningar för lärande i samspel med sin tid och i samspel med andra. Den öppnar också dörrar till det som delvis förblev outnyttjat i projektet – en djupare diskurs om bakomliggande krafter i det multimediala samhället.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject flerstämmighet
World of Warcraft
skolprojekt
Handle http://hdl.handle.net/2043/10934 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics