Språkets betydelse för flerspråkiga elevers identitet

DSpace Repository

Språkets betydelse för flerspråkiga elevers identitet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkets betydelse för flerspråkiga elevers identitet
Author Bagheri, Yalda ; Roitto, Violetta
Date 2010
English abstract
Importance of language in multilingual students identity
Swedish abstract
Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle där många elever behärskar mer än ett språk samt har olika kulturella bakgrunder. Vårt syfte med arbetet är att synliggöra sambandet mellan elevers språk och identitet. Vi har undersökt hur elever förhåller sig till sin flerspråkighet och hur den sociala miljön och interaktionen med andra individer kan påverka deras identitet. Vi har genomfört en enkätundersökning och kvalitativa intervjuer för att undersöka ovanstående. Under arbetets gång har vi blivit varse att många flerspråkiga elever har ett positivt förhållningssätt till sin flerspråkighet. De växlar mellan sina olika språk och kulturer på ett naturligt sätt. Många har även hittat en s.k ”mellanidentitet” där de kombinerar sina olika kulturella och språkliga identiteter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject flerspråkighet
språklig identitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/10938 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics