Vad är "fult"? Om fult språk och fula ord i skolan

DSpace Repository

Vad är "fult"? Om fult språk och fula ord i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad är "fult"? Om fult språk och fula ord i skolan
Author Martinsson, Matilda
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete har varit att undersöka det fula språket och vilken funktion det fyller hos barn och ungdomar. Jag har även intresserat mig för barn och ungdomars attityder till det fula språket, samt huruvida det är nödvändigt att göra en ny definition av begreppet ”fult”. Empirin är insamlad genom observation i en sjätteklass, samt kvalitativ intervju med sex av pojkarna i klassen. Slutsatsen blir att det vuxenvärlden definierar som ”fult” inte nödvändigtvis är fult för informanterna. De fula orden är många, ofta kreativa, och fyller en mängd olika funktioner. Mot bakgrund av att informanterna finner det viktigt med avsikten bakom ett fult ord, gör jag en distinktion mellan fula ord som bryter mot moraliska regler och fula ord som bryter mot sociala konventioner.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityder
fult språk
generationskonflikt
kronolekt
moraliska regler
sociala konventioner
språknormer
Handle http://hdl.handle.net/2043/10940 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics