Språksyn och undervisning - Hur påverkas undervisningen och elevernas språkutveckling av lärarnas språksyn?

DSpace Repository

Språksyn och undervisning - Hur påverkas undervisningen och elevernas språkutveckling av lärarnas språksyn?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språksyn och undervisning - Hur påverkas undervisningen och elevernas språkutveckling av lärarnas språksyn?
Author Henriksson, Lina ; Jakobsson Tostrup, Åsa
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete har varit att, genom kvalitativa intervjuer och observationer, försöka synliggöra två lärares språksyn och eventuella skillnader mellan deras upplevda och faktiska norm. Vi har också velat undersöka hur deras språksyn genomsyrar deras undervisning i svenska. Undersökningen har genomförts i två klasser på en mångkulturell skola i en större stad i södra Sverige. Vårt resultat visar att lärarna arbetar utifrån normerna för det offentliga språket där de förhåller sig till en kommunikationsteknisk/ändamålsenlig språknormering och ser på språket som ett ändamålsenligt redskap. Resultatet pekar även på att lärarnas upplevda och faktiska norm väl överensstämmer. Lärarna har en till största delen formalistisk språksyn som får genomslag i undervisningen men vi kan också finna flera inslag av en kommunikativ språksyn.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject formaliserad- och funktionaliserad undervisning
språksyn
systemtänkande och kommunikationstänkande språkpedagogik
upplevd och faktisk norm
Handle http://hdl.handle.net/2043/10941 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics