Plantskola för naturvetenskap och hållbar utveckling

DSpace Repository

Plantskola för naturvetenskap och hållbar utveckling

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Plantskola för naturvetenskap och hållbar utveckling
Author Ideland, Malin ; Malmberg, Claes
Date 2010
Swedish abstract
Naturvetenskap uppfattas ofta som faktabaserat och svårt. Men det naturvetenskapliga arbetssättet innebär at kunna observera och ställa frågor, vilket är aktiviteter som man kan utveckla i förskolan. Arbetssätet kan till exempel användas för at undersöka frågor som rör hållbar utveckling och som knyter an till barnens vardag och de etiska dilemman som de ställs inför. I det här kapitlet resonerar vi om barns kompetens i förhållande till naturvetenskap och hållbar utveckling.
Publisher Natur & Kultur
Host/Issue Utbildningsvetenskap för förskolan
ISBN 978-91-27-12111-9
Pages 18
Page 139-156
Language swe (iso)
Subject Naturvetenskap
Lärande för hållbar utveckling
Förskola
Produktiva frågor
medborgerlig bildning
kritiskt tänkande
utforskande arbetssätt
naturvetenskapens karaktär
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education::Subject didactics
Handle http://hdl.handle.net/2043/10957 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics