En stuide om utvecklingssamtal i grundskolan

DSpace Repository

En stuide om utvecklingssamtal i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title En stuide om utvecklingssamtal i grundskolan
Author Lindblom Larsson, Cilla
Date 2002
English abstract
Stuiden fokuserar på utvecklingssamteln i grundskolan. Syftet är att undersöka elevers och lärares upplevelser och uppfattningar om utvecklingssamtalen i förhållande till de statliga styrdokumentens ambitionsnivåer vid en grundskola i en mellanstor skånsk kommun.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject utvecklingssamtal grundskola
styrdokument
omdömmen
jämlikhet
demokrati
lärande
kommunikation
upplevelser
uppfattning
makt
metalärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/1096 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics