Att skapa en konsumentmedvetenhet

DSpace Repository

Att skapa en konsumentmedvetenhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att skapa en konsumentmedvetenhet
Author Nilsson, Caroline
Date 2010
Swedish abstract
Titel: Att skapa en konsumentmedvetenhet Författare: Caroline Nilsson I min studie undersöker jag en viss skolas möjligheter för att öka elevers medvetenhet, då syftar jag på medvetenhet inom livsmedelskonsumtion. Detta gör jag dels med hjälp av tidigare forskning och dels genom intervjuer med elever, lärare och rektor på skolan. Genom intervjuerna har jag undersökt vad skolan har för värderingar gällande undervisning om konsumentmedvetenhet. Jag har också granskat styrdokumenten och det visar sig i undersökningen att skolan har en viktig del i att skapa en medvetenhet hos eleverna. Genom intervjuerna har jag även fått fram hur utbildningen kring medveten konsumtion kan formas. Jag har fått ta del av hur skolan har arbetat med det och hur de önskar att de hade kunnat forma utbildningen. I undersökningen visar det sig att skolan begränsas av högre instanser men att de utnyttjar de resurser de har i och med att skolan ligger på landsbygden. Med detta i åtanke kommer jag in på möjligheter och begränsningar i att undervisa om konsumentmedvetenhet, och det tyder på att lärarens personliga erfarenheter, värderingar och åsikter spelar stor roll för hur utbildningen formas. Nyckelord: Hållbar utveckling, konsumentutbildning, medveten konsument, skolans roll
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Hållbar utveckling
konsument utbildning
medveten konsument
skolans roll
Handle http://hdl.handle.net/2043/10962 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics