"Jag hatar läroböcker" - en kvalitativ studie om hur pedagoger, i årskurs 3, tänker kring språkutveckling

DSpace Repository

"Jag hatar läroböcker" - en kvalitativ studie om hur pedagoger, i årskurs 3, tänker kring språkutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag hatar läroböcker" - en kvalitativ studie om hur pedagoger, i årskurs 3, tänker kring språkutveckling
Author Berghman, Lisa ; Strand, Anna
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur pedagoger i årskurs 3 i grundskolan tänker och arbetar med språkutveckling i klassrummet. Vi har valt att utgå från Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, samt Skinners begrepp förstärkning. Dessutom har vi inriktat oss på forskning om läsförståelse, högläsning, samspel och olika undervisningsformer. Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra verksamma pedagoger på tre olika skolor i olika kommuner. Vårt resultat visar att pedagogerna är mycket medvetna om vad de gör i klassrummet och varför det görs. Det finns tydliga kopplingar mellan resultat och tidigare forskning, något som gör att vi drar slutsatsen att pedagogerna är införstådda med de olika teorier och forskning som finns på området. Vi kom även fram till att pedagogerna inte använder sig av en isolerad teori eller arbetssätt, utan deras undervisning baseras på det de anser vara viktigast, oavsett vilken teori det kommer från.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språkutveckling
delaktighet
läsförståelse
motivation
samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/10963 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics