Hur bedrivs den pedagogiska utvecklingen på gymnasieskolans omvårdnadsprogram?

DSpace Repository

Hur bedrivs den pedagogiska utvecklingen på gymnasieskolans omvårdnadsprogram?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur bedrivs den pedagogiska utvecklingen på gymnasieskolans omvårdnadsprogram?
Author Ebbing, Caritha
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med min studie är att få veta hur den pedagogiska utvecklingen bedrivs i arbetslaget, med fokus på pedagogiska diskussioner, utvärdering av undervisningsmetoder och diskussion om aktuell forskning? Jag har genomfört en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. I undersökningen deltog två rektorer och två lärare med det pedagogiska utvecklingsuppdraget från tre olika gymnasieskolors omvårdnadsprogram, var av en är en friskola. Resultatet visar att friskolan bedriver pedagogisk utveckling med forskning som grund sedan flera år tillbaka. De två kommunala skolorna har nyligen börjat med organiserade former av pedagogisk utveckling i arbetslagen, dock inte med diskussioner om aktuell forskning. Däremot arbetar de kommunala skolorna med utbyte och samarbete med andra instanser i samhället, som även detta är pedagogisk utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject pedagogisk utveckling
utvecklingsarbete
Benchlearning
Arbetslag
Handle http://hdl.handle.net/2043/10966 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics