Hur arbetar rektorn med sitt ledarskap gällande värdegrunden?

DSpace Repository

Hur arbetar rektorn med sitt ledarskap gällande värdegrunden?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur arbetar rektorn med sitt ledarskap gällande värdegrunden?
Author Unkel, Sara ; Lidberg, Cecilia
Date 2010
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med vår studie är att studera hur fyra rektorers värdegrundsarbete kan analyseras utifrån några av Andy Hargreaves och Dean Finks dimensioner för ett hållbart ledarskap. I vår studie har vi valt att använda Hargreaves och Finks tre dimensioner som ”vår” teori. Som metod använder vi oss av intervjuer. Då vi värnar om rektorernas integritet för att de är offentliga personer är rektorerna anonyma i studien. Den sammanfattande analysen tyder på att samtliga rektorer tycks ha, vad det gäller dimensionerna längd och bredd, ett stort ledarskap. Djupet skiljer sig något mellan rektorerna, detta bl.a. pga. av deras anställningstid. Avslutningsvis finns en diskussion om framtida forskning och rektorns troliga framtida roll.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Hållbart ledarskap rektor värdegrund grundskola
värdegrund
rektor
grundskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/10969 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics