Studiehandledning på modersmål - en bro mellan två språk

DSpace Repository

Studiehandledning på modersmål - en bro mellan två språk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Studiehandledning på modersmål - en bro mellan två språk
Author Alwan, Maha
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med arbetet var att undersöka studiehandlednings roll i elevers språk- och kunskapsutveckling. Arbetet ger en överblick över vad som står i skolans kursplaner samt aktuella forskningsteorier kring ämnet. Med hjälp av utvärderingsblanketter, enkäter och in-tervjuer har jag undersökt studiehandlednings roll i skolan samt elevers och lärares inställning till det. Målgruppen i undersökningen var nyanlända elever och elever med utländsk bakgrund som har varit i Sverige mer än två år, samt elever som är födda i Sverige. Eleverna är från grundskolan, högstadiet och gymnasiet. Resultaten av undersökningen pekar på att studiehandledning har stor betydelse för elevernas språk- och kunskapsutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject identitet
kunskap
modersmål
nyanlända elever
språk
studiehandledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10970 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics