Lokalernas påverkan på förskoleverksamheten

DSpace Repository

Lokalernas påverkan på förskoleverksamheten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lokalernas påverkan på förskoleverksamheten
Author Lindh, Helena
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur en förskolas verksamhet påverkas av lokalernas utformning. Framför allt hur lokalerna påverkar den planerade verksamheten, de dagliga rutinerna och den fria leken. Avdelningen som har undersökts är liten och har inte toalett och kapprum inne på avdelningen, och frågan är vilken betydelse det har. Studien har genomförts på en småbarnsavdelning med hjälp av observationer av var arbetslaget och barnen befinner sig under dagen, hur verksamheten genomförs och hur barnen leker. Intervjuer med arbetslaget har kompletterat insamlingen. Föräldrarnas åsikter angående lokalerna framkommer i liten skala. Tidigare forskning angående möblering och material i pedagogiska lokaler och barns lek har utgjort den teoretiska grunden. Resultatet visar att barnen sällan har tillgång till hela avdelningen och att dagsprogrammet styr vilka rum som används och hur länge barnen får möjlighet att leka och skapa. Lekarna i lekrummet kolliderar ofta med varandra, och barnen har begränsad tillgång till materialet på avdelningen eftersom mycket förvaras i höga skåp och hyllor. Besök på egen hand till toaletten utanför avdelningen innebär en utmaning för barnens självförtroende och kan vid framgång stärka dem, men riskerar vid misslyckanden att resultera i ett försämrat självförtroende.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
lek
lokaler
pedagogisk miljö
verksamhet
småbarnsavdelning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10989 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics