Barn och Stress

DSpace Repository

Barn och Stress

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barn och Stress
Author Svensson, Elin
Date 2010
Swedish abstract
Syfet och frågeställningen med detta arbete är att ta reda på vad det är som gör barn stressade, vad eleverna gör när de vill varva ner samt vad de själva tror att de kan göra för att minska sin egen individuella stress. Metoderna som jag använder mig av är enkätundersökningar samt intervjuer. Undersökningen har genomförts i en 6:e klass med 22 barn, varav 19 deltog i undersökningen. En intervju med klassens två pedagoger skedde även för att få deras synvinkel på stress. Jag har även belyst vad stress är, hur den yttrar sig på människor samt barn och stress. Undersökningen kom fram till att det som skapar mest stress hos eleverna varierar stort mellan både skolrelaterade saker samt tidsbrist. Det vanligaste sättet för eleverna att varva ner är genom att titta tv och eller dator, men även att vara ute i naturen och motionera. När det kommer till att gör något åt sin egen stress känner sig eleverna hjälplösa och oförmögna att göra något åt det som skapar deras stress.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject Stress, Barn, Nedärvning, Skola.
Handle http://hdl.handle.net/2043/10993 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics