Våld i staden - vardagsrasism och maktutövning i offentliga rum

DSpace Repository

Våld i staden - vardagsrasism och maktutövning i offentliga rum

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Våld i staden - vardagsrasism och maktutövning i offentliga rum
Author Listerborn, Carina
Editor Graninger, Göran ; Knuthammar, Christer
Date 2010
Swedish abstract
Vad händer egentligen i stadens offentliga rum? Frågan väcks när man tar del av de nitton intervjuer som genomfördes under 2008 med muslimska malmö-kvinnor som bär slöja (hidjab). Kvinnorna återgav erfarenheter av, och känslor kring, hur de blir bemötta i Malmö. Diskriminering, hot, trakasserier och fysiska kränkningar utgör en del av de händelser av hatbrottskaraktär som riktas mot muslimska personer. Islamofobiska hatbrott1, som kvinnorna återger i intervjuerna, riktas mot dem på grund av deras religion. Flera av dem har bott hela sitt vuxna liv i Sverige, några är nyligen invandrade och ett par är ”svenskar”, så kallade konvertiter.
Link http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-6... (external link to publication)
Publisher Linköping University Electronic Press
Host/Issue Makten över rummet : Tankar om den hållbara staden
Series/Issue Linköping University Interdisciplinary Studies;13
ISSN 1650-9625
ISBN 978-91-7393-260-8
Language swe (iso)
Subject offentliga rum
vardagsrasism
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/11002 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics