Klassrumsmiljö och lärande - ur ett elev- och lärarperspektiv

DSpace Repository

Klassrumsmiljö och lärande - ur ett elev- och lärarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Klassrumsmiljö och lärande - ur ett elev- och lärarperspektiv
Author Malmberg, Linda
Date 2010
Swedish abstract
Abstract Malmberg, Linda (2010). Klassrumsmiljö och lärande. Malmö högskola Examensarbetet behandlar lärares och elevers syn på den fysiska klassrumsmiljön och betydelsen för lärandet. Studien är förlagd på en skola i Landskrona. Den fysiska miljön innefattar sådant som möblering, placering av elever och ljudnivå. Undersökningen är både kvalitativ och kvantitativ och innefattar både intervjuer och enkäter. De frågor som undersökningen har utgått ifrån är: Vilken betydelse anser lärarna att den fysiska klassrumsmiljön har för elevernas lärande? Hur tänker lärarna när de organiserar klassrummet? Hur ser lärarnas och elevernas drömklassrum ut? I vilka situationer upplever eleverna sig själva kunna koncentrera sig bäst? För att besvara frågorna har två lärare intervjuats. Det har även genomförts två enkätundersökningar där 13 lärare och 32 elever har deltagit. De teoretiska utgångspunkterna har varit den fysiska miljöns påverkan på inlärningen. Resultatet visar att lärarna anser att miljön har betydelse för inlärningen, främst för att skapa koncentration och trivsel. Lärarnas och elevernas drömklassrum skiljer sig åt då pojkarna vill ha mer tekniska saker, flickorna tänker mer på detaljer och vackra interiörer medan lärarna tänker mer på utrymmen för rörelse och tystnad. Nyckelord: Bänkplacering, fysisk miljö, grundkolans tidigare år, inlärning, klassrumsmiljön, pedagogperspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject klassrumsmiljö
lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/11011 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics