Hur kan en vardag se ut för två tioåriga pojkar med autism?

DSpace Repository

Hur kan en vardag se ut för två tioåriga pojkar med autism?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur kan en vardag se ut för två tioåriga pojkar med autism?
Author Fogelberg, Catarina ; Carlsson, Anna
Date 2010
Swedish abstract
Abstract Titel: Två tioåriga pojkar med autism och deras vardag. Författare: Anna Carlsson och Catarina Fogelberg Syftet med uppsatsen var att studera två pojkar med autism och se hur deras vardag ser ut. I olika pedagogiska verksamheter upplevs det att kunskap om barn med särskilda behov är väldigt liten. Det är viktigt att kunskap sprids om ämnet för att barnen skall kunna få sina individuella behov tillgodosedda . För att få mer kunskap behövs det forskning inom ämnet. Därför är detta en studie om autism som bygger på två fallstudier, om två tioåriga pojkar. Intervjuer har genomförts med både lärare, assistent och föräldrar och observationer gjorts med pojkarna i både skolmiljö och hemmiljö. Våra frågeställningar är: • Hur ser skoltiden ut för två tioåriga pojkar med autism? • Vad gör pedagogerna för att tillgodose pojkarnas behov? • Hur ser hemmiljön ut för två tioåriga pojkar med autism? • Vad gör föräldrarna för att tillgodose sina barns behov? I kapitel två som handlar om teorier och tidigare forskningen står det skrivet om tre olika arbetsmetoder vid autism. Även vad olika forskare skrivit inom autism och kommit fram till i sina forskningar tas upp där. I undersökningen kommer det fram att barn med autism är unika och att de har olika behov och en del föräldrar vill prova många olika metoder och andra bara ett fåtal för att försöka underlätta vardagen för barnen. Det visade sig att båda barnens föräldrar var engagerade i barnens skolgång. Nyckelord: Arbetssätt, autism, metoder, vardag
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arbetssätt
autism
metoder
vardag
Handle http://hdl.handle.net/2043/11013 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics