Arbetsmetoder i undervisningen

DSpace Repository

Arbetsmetoder i undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbetsmetoder i undervisningen
Author Nykvist, Sofie ; Brynjulfsdottir, Fridrikka
Date 2010
Swedish abstract
Uppsatsen är en kvalitativ undersökning av hur två lärare verksamma i årskurs ett och tre på två olika skolor undervisar. Syftet är att undersöka vilka metoder två olika lärare använder sig av för att lära ut kunskap till sina elever och hur de använder sig av sina metoder. Frågeställningarna är följande: Vilka metoder för lärande använder lärarna? Hur använder sig de två lärarna av sina metoder i undervisningen? Mycket tidigare forskning kopplat till undersökningen presenteras och det beskrivs flera olika metoder som lärare kan använda sig av i sin undervisning. Den största tyngden i den tidigare forskningen ligger på erfarenhetslärande, dialogiskt klassrum och learning by doing. Vidare har intervjuer med de berörda lärarna genomförts. Även observation av undervisningen har gjorts för att se vilka arbetssätt lärarna använder. Resultaten och de slutsatser arbetet med uppsatsen har gett är att lärarna arbetar med olika metoder för lärande. De är både medvetna och omedvetna om vilka metoder de använder. De undervisar på ett likartat sätt då de anpassar undervisningen efter vilka klasser och elever de arbetar med.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject Arbetsmetoder
Erfarenhet
Inlärning
Kunskap
Lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/11015 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics