Betydelsen av den fysiska miljön i klassrummet för elever och lärare

DSpace Repository

Betydelsen av den fysiska miljön i klassrummet för elever och lärare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Betydelsen av den fysiska miljön i klassrummet för elever och lärare
Author Svensson, Magdalena ; Vogt Hjalmarsson, Lone
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den fysiska klassrumsmiljön påverkar elevers motivation att lära och lärarens möjligheter att fullfölja sitt uppdrag enligt läroplanen. Detta för att skapa en medvetenhet kring den fysiska miljöns möjligheter och hinder. Utgångspunkten har varit att se hur faktorer som möblering, ämnes- och programspecifik utsmyckning, estetik, tillgång till grupprum och teknisk utrustning påverkar elever och lärare. Resultatanalysen bygger på intervjuer med lärare, elever och rektorer på tre kommunala gymnasieskolor samt observationer av skolornas klassrum. Avsikten är inte att jämföra skolorna utan ska ses som en möjlighet att få en bredd i arbetet. Resultatet visar att den fysiska miljön i klassrummet påverkar både lärare och elever. Den viktigaste faktorn för alla är utan tvekan tillgången till IT. Eleverna tycker också att möbleringen är viktig och föredrar icke-traditionell möblering. Trots det är de flesta klassrummen på skolorna traditionellt möblerade. Man kan se en tydlig skillnad mellan karaktärs- och kärnämneslärarna både när det gäller möblering och övriga tankar kring den fysiska miljöns betydelse för motivation och lärande. Däremot verkar den fysiska miljön sällan diskuteras bland kärnämneslärarna, om man bortser från IT-tillgången. Slutligen bör noteras att den största påverkansfaktorn för elevernas motivation inte handlar om den fysiska miljön. Det allra viktigaste för dem är nämligen lärarens engagemang.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject flexibilitet
fysisk miljö
hemklassrum
IT
klassrumsmiljö
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/11018 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics