Samordnande rektorers syn på modersmålsundervisning - en jämförande studie av funktionen i organisationerna i fyra sydsvenska kommuner

DSpace Repository

Samordnande rektorers syn på modersmålsundervisning - en jämförande studie av funktionen i organisationerna i fyra sydsvenska kommuner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samordnande rektorers syn på modersmålsundervisning - en jämförande studie av funktionen i organisationerna i fyra sydsvenska kommuner
Author Ericsson, Jenny ; Karlsson, Beatrice
Date 2010
Swedish abstract
Avsikten med vårt arbete är att belysa modersmålsundervisning och dess funktion utifrån ett ledarskapsperspektiv. Litteratur och tidigare forskning som vi har tagit del av belyser främst modersmålsundervisning utifrån elevers, föräldrars och modersmålslärares perspektiv. Vår undersökning har baserats på kvalitativa intervjuer med fyra samordnande rektorer för modersmålsundervisning där vårt syfte har varit att ta reda på hur samordnande rektorer inom modersmålsundervisning upplever funktionen i den organisation de arbetar i samt om de resurser som finns tillgängliga är realistiska i förhållande till de lagar och förordningar som föreskrivs i skollagen och kursplanen. Resultatet har analyserats och diskuterats utifrån relevanta teorier för vår undersökning Vårt resultat visar att samtliga informanter har en positiv syn både på modersmålsundervisning som helhet och på den organisatoriska aspekten. Problematiken med organiseringen av modersmålsundervisning ligger till stor del i att rekrytera lämpliga pedagoger och att finna lösningar på rimliga anställningsvillkor för modersmålslärarna. Många modersmålslärare arbetar idag under ett pressat schema tidsmässigt då de ofta ambulerar mellan skolor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject modersmål
organisation
studiehandledning
styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/11019 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics