ISO 9000 och dess funktion i byggbranschen

DSpace Repository

ISO 9000 och dess funktion i byggbranschen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ISO 9000 och dess funktion i byggbranschen
Author Arvidsson, Anna ; Bennwid, Christel
Date 2004
English abstract
Syftet med detta arbetet har varit att undersöka hur beställare ser på ISO 9000 och hur det fungerar i byggbranschen. I arbetet är både beställares och entreprenörers synpunkter behandlade för att få en rättvis bild av hur kvalitetsarbetet fungerar inom byggbranshen. Den allmäna uppfattningen om ISO 9000 har visat sig vara positiv. Det har under arbetets gång dock visat sig att inget system är så bra att det inte kan förbättras. En utbredd uppfattning är även att ISO 9000 innebär för mycket pappersarbete men även att de företag som är certifierade är välorganiserade. Framförallt efterfrågas det av majoriteten en standard som är mer anpassad till byggbranschen.
Swedish abstract
The purpose with this examination task is to investigate what purchasers and building contractors think of ISO 9000 and the function of it within the building trade.In this material both the purchaser´s and the building contractor´s viewpoints and attitude towards ISO 9000 is being object to an investigation, in order to get a just picture of the function of the quality work within the building trade. The general opinion of ISO 9000 has proven to be positive. During the work with this investigation it appeared that nosystem is that good that it can´t be improved. A widely spread opinion is also that ISO 9000 means a lot of paperwork but also that the certified companies are well organized. Above all the majority demands a standard that is more adjusted to the building trade.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject ISO 9000
byggbranschen
Handle http://hdl.handle.net/2043/1102 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics