Elever på omvårdnadsprogrammets inställning till undersköterskans arbete och utbildning inom äldreomsorg

DSpace Repository

Elever på omvårdnadsprogrammets inställning till undersköterskans arbete och utbildning inom äldreomsorg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elever på omvårdnadsprogrammets inställning till undersköterskans arbete och utbildning inom äldreomsorg
Author Rongby, Katrin
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att studera hur elever på omvårdnadsprogrammets tredje år ser på sin utveckling av synen på arbetslivet under utbildningstiden. Intresserat har särskilt legat på deras syn på ett arbete inom äldreomsorg och på hur de ser på omvårdnadsyrkets status. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med åtta respondenter. Resultatet av studien är att eleverna har haft positiva förväntningar på den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) och de praktiska inslagen är centrala i valet av omvårdnadsprogrammet. Eleverna har ändrat sin syn på att arbeta inom äldreomsorgen till det positiva, i de flesta fallen. De elever som har negativa erfarenheter från APUn menar att det beror till största del på handledaren och arbetslaget. Alla elever har siktet inställt på fortsatta studier och vill inte stanna i äldreomsorgen, även om flera av dem har ändrat inställning och kan tänka sig att arbeta i äldreomsorgen en kortare tid innan fortsatta studier. Eleverna menar att de har utvecklats mycket som personer under utbildningens gång och att erfarenheterna av människovårdande uppgifter kommer att stärka dem i sina fortsatta karriärer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Omvårdnadsprogrammet
APU
status
äldreomsorg
handledare
utveckling
KASAM
Handle http://hdl.handle.net/2043/11026 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics