Tre och ett halvt års studier för att passa barn!? - En studie om föräldrars och förskollärares föreställningar om förskolläraryrkets status

DSpace Repository

Tre och ett halvt års studier för att passa barn!? - En studie om föräldrars och förskollärares föreställningar om förskolläraryrkets status

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tre och ett halvt års studier för att passa barn!? - En studie om föräldrars och förskollärares föreställningar om förskolläraryrkets status
Author Åsberg, Malin ; Hansson, Sandra
Date 2010
Swedish abstract
Syftet är att undersöka vilka föreställningar föräldrar och förskollärare på en förskola i Sverige har om förskolläraryrkets status och vilka föreställningar de tror folk i allmänhet har. Syftet är även att undersöka föräldrars syn på förskolans uppdrag, om deras inflytande påverkar förskolans status och om förskollärarna i studien känner en yrkesstolthet. Frågeställningen i studien är: Hur beskriver sex förskollärare och 34 föräldrar sin syn på förskolläraryrkets status? Studien genomfördes med både kvalitativ och kvantitativ metod i form av enkäter och intervjuer, för att ge studien både bredd och djup. De slutsatser som kan dras utifrån studien är att en majoritet av föräldrarna anser att förskolläraryrkets status är låg och att en majoritet av förskollärarna inte är nöjda med sitt yrkes status. Alla förskollärare i studien är stolta över sitt arbete och de flesta föräldrar i studien säger att de är nöjda med sin påverkan på verksamheten. Föräldrarna i studien säger att förskolans uppdrag bland annat är att ta hand om barnen, ge en trygg och meningsfull tid, vara en förebild och se till att barnen får en genomtänkt pedagogisk verksamhet. Några informanter menar att samhället nog ser på yrket som viktigt och att det handlar mer om pedagogik än att endast passa barn. Malin Åsberg & Sandra Hansson
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject föreställningar
förskollärare
förskolläraryrket
föräldrar
status
yrkesstolthet
Handle http://hdl.handle.net/2043/11027 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics