Lärande för hållbar utveckling - fem lärares attityder

DSpace Repository

Lärande för hållbar utveckling - fem lärares attityder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärande för hållbar utveckling - fem lärares attityder
Author Palmgren, Nina ; Munklinde, Pernilla
Date 2010
English abstract
Sustainable development is a concept that today can be found in most policy documents for schools in Sweden. The purpose of this study is to examine how sustainable development is applied in teaching and teachers' attitudes to implementing sustainable development in their teaching. The curriculum is free to interpret in terms of sustainable development which gives teachers the flexibility to apply sustainable development in the teaching of his interpretive. The study is based on interviews of five teachers in the Secondary School and the location for this study is Malmo. The result of this study shows that teachers interpret sustainable development on their own initiative even though they are not driven by a rigorous curriculum. This initiative is driven by that they have a positive attitude towards learning for sustainable development.
Swedish abstract
Hållbar utveckling är ett begrepp som idag kan hittas i flertalet styrdokument för skolan i Sverige. Syftet med denna studie är att undersöka hur hållbar utveckling tillämpas i undervisningen samt lärares attityder till att tillämpa hållbar utveckling i sin undervisning. Läroplanen är fri att tolka när det gäller hållbar utveckling vilket ger lärarna frihet att tillämpa hållbar utveckling i undervisningen efter egen tolkning. Vi vill i denna studie undersöka lärares attityder till hållbar utveckling i sin undervisning. Studien bygger på kvalitativa intervjuer av fem lärare i grundskolans senare år och forskningsområdet för studien är Malmö. Resultatet av denna studie är att lärarna trots att de inte är styrda av en strikt läroplan rörande hållbar utveckling i undervisningen tar dessa lärare upp hållbar utveckling i undervisningen på eget initiativ. Detta initiativ bygger på att de har en positiv attityd till lärande för hållbar utveckling.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
hållbar utveckling
läroplan
undervisning
lärande för hållbar utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/11034 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics