Öst  och  Väst:  Kommer  vi  någonsin   mötas?   Analys av hur Hollywood representerar människor från Mellanöstern. East and the West: Will we ever meet? An analysis of how Hollywood represents people of the Middle East.

DSpace Repository

Öst  och  Väst:  Kommer  vi  någonsin   mötas?   Analys av hur Hollywood representerar människor från Mellanöstern. East and the West: Will we ever meet? An analysis of how Hollywood represents people of the Middle East.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Öst  och  Väst:  Kommer  vi  någonsin   mötas?   Analys av hur Hollywood representerar människor från Mellanöstern. East and the West: Will we ever meet? An analysis of how Hollywood represents people of the Middle East.
Author Shuja, Jesper
Date 2010
English abstract
In a time when antagonistic feelings continue to escalate in our postindustrial society, it tends to be vital to look for the contributing factors to why opposition seems to continue. It is my understanding that Hollywood is one of several factors to the ongoing animosity. It is also my belief that the ongoing US Middle Eastern policy has an influence on Hollywood, which has a direct impact on the production of movies that represent people of the Middle East and Islam. The purpose if this paper is to analyze nine selected Hollywood movies using theories such as Orentalism, stereotypes, representation and common-sense assumptions. The films will be taken from three separate decades, from the 1960s, 1990s and the 2000s. The function of the investigation is to determine how people of the Middle East and Islam are being represented. Another purpose is also to establish an understanding on how society affects Hollywood productions but also how these productions in turn affect society; this will be done by using Fairclough’s critical discourse analysis. Fairclough’s framework for CDA is ideal in determenating the ongoing dialectical relationship between society and the production of movies. By using the theories and method formerly presented, I have concluded that when analyzing the nine selected movies, people of the Middle East and Islam are being represented in a negative manner. It has also been possible to establish that there exists a dialectical relationship between US Middle Eastern policy and Hollywood by using Fairclough’s framework for CDA.
Swedish abstract
Då antagonismen mellan öst och väst forstätter att eskalera i vårt postindustriella samhälle är det viktigt att ta reda på de bidragande faktorer som leder till en fortsatt motsättning. Det är min uppfattning att Hollywood är en bidragande faktor till denna antagonism. Det är även min åsikt att Hollywood blir påverkade av USA:s Mellanösternpolitik i utformandet av de filmer där människor från Mellanöstern och islam porträtteras. Syftet med studien är att utifrån teorier såsom orientalism, stereotypering, representation och common-sense antaganden analysera nio utvalda Hollywoodfilmer. Tre från 1960-talet, tre från 1990-talet och tre från 2000-talet för att klarlägga hur människor från Mellanöstern framställs och hur islam representeras. Syftet är även att med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys belysa hur samhället påverkar Hollywoods produktioner och hur dessa i sin tur påverkar samhället. Mot bakgrund av detta är Faircloughs trestegsmodell lämplig för att tydligöra det dialektiska samspel som existerar mellan samhälle och produktionen av film. Utifrån de teorier och metod som har presenterats har jag funnit att de nio utvalda filmerna framställer människor från Mellanöstern och islam på ett negativt sätt. Det har även varit möjligt att med hjälp av Faircloughs trestegsmodell tydligöra ett dialektiskt samspel mellan USA:s Mellanösternpolitik och Hollywood.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Orientalism
Stereotyp
CDA
Common-sense
Hollywood
Antagonism
Stereotype
Said
Shaheen
Handle http://hdl.handle.net/2043/11035 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics