Pedagogernas roll i barnens lek

DSpace Repository

Pedagogernas roll i barnens lek

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogernas roll i barnens lek
Author Janina Stridh, Kristin Persson
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka pedagogerna på två avdelningar och hur de arbetar beroende på lokaler och miljöer, inom lekens ramar. Vi ville även undersöka om pedagogerna endast deltar i den styrda leken eller om de också deltar och styr upp den fria leken. Frågeställningar som vi använde i studien är; finns det någon skillnad på pedagogernas arbetssätt när det gäller lek, beroende på miljön? Vi ville också undersöka hur miljöerna skiljer sig mellan de olika förskolorna, och dessutom om pedagogerna tar tillvara på lekens utvecklingsmöjligheter. Undersökningen genomfördes med hjälp av egna observationer, intervjuer och analyser. Observationerna och intervjuerna gjordes på två förskolor, varav den ena är en nybyggd förskola och den andra är en äldre. Det empiriska materialet analyserades utifrån vår tidigare forskning. Studien har visat att det finns ytterst små skillnader på pedagogernas arbetssätt. Skillnader finns även på miljön inne- och ute. Trots skillnaderna vi sett har avdelningarna samma förutsättningar att stimulera barnen genom lek.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject Lekutveckling
Pedagogernas arbetssätt
Lek
Pedagogisk miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/11036 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics