Personal Life Coaching - en ny yrkeskår för Arbetsvetare

DSpace Repository

Personal Life Coaching - en ny yrkeskår för Arbetsvetare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Personal Life Coaching - en ny yrkeskår för Arbetsvetare
Author Charpentier, Camilla
Date 2002
English abstract
Personal Life Coaching är en yrkeskår under framväxt, framförallt i USA. En Personal Life Coach vill hjälpa individer att kartlägga sin tidsanvädning, sina mål i livet och få fram vilka drivkrafter som styr individens handlande. En coach kan också vara ett bollplank och ge social responsivitet. Allt detta syftar till att öka möjligheten för att individen ska kunna uttrycka sin fulla potential på jobbet och i livet, den faktiska kompetensen. Det handlar om vilken samhällssituation vi befinner oss i och hur detta har skapat ett behov av större individuellt ansvar. Ett annat behov är att vi, de flesta av oss i I-världen, befinner oss på Maslows sista steg i behovshierarkin, självförverkligandet - och dessa behov har föranlett en ny yrkeskår att uppstå. Vad är Personal Life Coaching? Hur blir man det och hur jobbar konsulter idag med detta? Dessa frågor och ett försök att inbjuda coachingen en plats inom kompetensutveckling sker också här. Coachingen utgår helt från det individuella perspektivet medan kompetensutveckling oftast härrör från en vilja att öka den organisatoriska effektiviteten och vinsten. De är dock beroende av varandra genom insikten att individens motivation är grundläggande för all förändring, varför det ena inte utesluter det andra. Både kompetensutveckling och coaching kan vara en hälsofrämjande åtgärd.
Swedish abstract
Personal Life Coaching is a new profession in Sweden. A Personal Life Coach wants to empower his/her client to make changes, clarify needs and reach goals. A coach can also be just a pivotal human connection for dialogue. The need for coaching has grown due to the societal changes and unsure rules on the labourmarket. Personal Life Coaching lays the groundwork for competence development and good health.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Motivation
balans i livet
kompetensutveckling
hälsa
coaching
Handle http://hdl.handle.net/2043/1104 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics