Livet är något nytt fast i samma kropp : En litteraturstudie om kvinnors upplevelse av att ha överlevt bröstcancer

DSpace Repository

Livet är något nytt fast i samma kropp : En litteraturstudie om kvinnors upplevelse av att ha överlevt bröstcancer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Livet är något nytt fast i samma kropp : En litteraturstudie om kvinnors upplevelse av att ha överlevt bröstcancer
Author Wirsell, Linnéa ; Ghada, Petros
Date 2010
English abstract
Background: Sweden is one of the few countries with reduced breast cancer mortality. Due to earlier diagnosis as well as more advanced treatment, the numbers of survivors have increased. Life after breast cancer treatment involves life changes that may affect patients’ health experienced. Aim: To describe cancer survivors’ experiences/reactions following treatment. Method: A literature review based on ten scientific studies with qualitative or quantitative designs. Results: The survivorship affected women’s identity, emotional experiences, and quality of life. They experienced great communication difficulties in their relationships with care providers and relatives. Many women also experienced a lack of information and were in need of individual support. Conclusion: The distances in relationships are difficult to overcome because of people’s own interpretations based on each person's context. It is therefore necessary to further insight and call technology with breast cancer survivors. Breast cancer survivors have a great need to discuss existential factors and this need is not met to the right extent by health care providers.
Swedish abstract
Bakgrund: Sverige är ett av de länder som kan uppvisa reducerad bröstcancermortalitet. Det återspeglas i att antalet överlevande har ökat vilket kan förklaras av att sjukdomen diagnostiseras tidigare samtidigt som bättre behandling finns att tillgå. Tiden efter avslutad bröstcancerbehandling kan innebära en omställning som påverkar patienters upplevelse av hälsa. Syfte: Att beskriva överlevares upplevelser av det dagliga livet efter avslutad bröstcancerbehandling. Metod: En litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar från studier med kvalitativ eller kvantitativ design. Resultat: Själva överlevandet har visat sig ha effekt på kvinnors identitet, emotionella upplevelse och livskvalitet. Överlevarna upplevde stora svårigheter i kommunikationen i relationen till vårdgivare och anhöriga. Många kvinnor upplevde även informationsbrist och hade behov av individuellt anpassat stöd. Slutsats: Distansen i relationer är svår att överbrygga på grund av människors egna tolkningar på basis av var och ens kontext. Det krävs därför vidare insikt och teknik i samtalet med bröstcanceröverlevare. Behovet av samtal om existentiella faktorer är stort och möts inte i tillräcklig utsträckning av hälso- och sjukvårdspersonal.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bröstcancer
identitet
kommunikation
psykisk hälsa
överlevare
Handle http://hdl.handle.net/2043/11042 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics