Vad behövs för att vi ska fungera tillsammans?

DSpace Repository

Vad behövs för att vi ska fungera tillsammans?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad behövs för att vi ska fungera tillsammans?
Author Karlsson, Anna ; Rosengren, Katarina
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att vi ska få inblick i hur föräldrasamverkan fungerar på förskolan. Vi har fokuserat på vilka verktyg som förskolan använder sig av i samverkan med hemmet. I vår undersökning har vi tittat närmare på hur förskolepersonalen arbetar för att främja samarbetet och föräldrasamverkan, mellan förskolan och hemmet. Vi har även valt att titta på hur förskolepersonalen arbetar med attityder och förhållningssätt samt strategier och former i förskolans verksamhet. Attityder och förhållningssätt i form av föräldrasamverkan på förskolan, bemötandet samt fostran i förskolan och hemmet. Strategier och former i form av föräldrakontakten – den dagliga kontakten. Vilken föräldrasamverkan som ger mest samt hur förskolan och hemmet fungerar tillsammans. Vår undersökningsmetod baseras på kvalitativa intervjuer med förskolepersonal. Vi har genomfört fem intervjuer med förskolepersonal på deras arbetsplats. Med förskolepersonal menar vi förskollärare och barnskötare. Resultatet av vår intervjuundersökning visar att förskolepersonalen är angelägna om att ha en bra dialog med hemmet. En bra dialog mellan förskolan och hemmet främjar barnets utveckling. Samverkan är ett ämne som har diskuteras under en lång tid, vi kan se brister i dagens förskola. Läroplanen för förskolan är under ständig förändring. Dagens förskola är inte lika uppdaterad i förändringarna inom föräldrasamverkan som den borde vara. Förskolepersonalen upplever att föräldrarna inte har tid att engagera sig i förskolans verksamhet. Det kan bero på flera aspekter som till exempel tidsbrist och krävande yrken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
Förskolepersonal
Föräldrasamverkan
Samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/11044 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics