Betygsliknande omdömen och elevers motivation

DSpace Repository

Betygsliknande omdömen och elevers motivation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Betygsliknande omdömen och elevers motivation
Author Karlsson, Magnus
Date 2010
Swedish abstract
Betygsliknande omdömen och elevers motivation är en kvalitativ studie vars syfte är att skapa en inblick i hur elever i grundskolans tidigare år reagerar på att bedömas med betygsliknande omdömen. Främst har undersökningen åsyftat att se hur elevers motivation påverkas av detta bedömningssätt och om omdömets utformning spelar någon roll för elevernas motivation. Genom intervjuer ställs elevers resonemang mot tidigare forskning och ett kognitivt synsätt på bedömning och betyg. Resultatet pekar i stor utsträckning på vad som konstaterats i tidigare forskning. Undersökningen visar att elever uppfattar bedömning på olika sätt beroende på hur de bedöms. Elever vilka bedöms på ett summerande sätt uppvisar en större osäkerhet gällande deras kunskapsmässiga framtidsutsikter än elever vilka bedöms på ett formativt sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bedömning
betyg
betygsliknande
formativ bedömning
skriftliga omdömen
summativ bedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/11046 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics